LINUXZONE






 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů




 Coolhousing




Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru




 Přihlášení




Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.





 Vyhledávání




Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu








 Reklama









 Servis




*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!





 Aktuálně z bezpečnosti




-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>





 Aktuálně o software




-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>





 Aktuálně z IT




-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>





 Nejčtenější články









 Nejlepší články









 Anketa




Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)







Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738





Knoppix - Kráľ medzi LIVE distribúciami

Zaplatily Vaše telefonátyLIVE distribúcie sú čoraz vyhľadávanejšími vzhľadom na postupný čoraz razantnejší prienik informácií o GNU/Linuxe aj v kruhoch, ktoré s výpočtovou technikou síce súvisia, avšak s Linuxom nie veľmi. Bootovateľné CD nosiče s predkonfigurovaným Linuxom poskytujúcim dostatočne široký prierez aplikačným vybavením dostupným pre túto platformu sa tak stávajú neoceniteľným prostriedkom ako pre zoznámenie sa s týmto pracovným prostredím, tak pre účely výukové, demonštračné či vytvorenie dočasnej po softwarovej stránke dostatočne vybavenej pracovnej stanice, ak sa znenazdajky ocitneme v cudzom neprívetivom prostredí postavenom na platforme Microsoft.

1. Úvod

Nezastupiteľné miesto si medzi LIVE distribúciami drží už pomerne dlhú dobu jedna z najbohatšie vybavených distribúcií, ktorá prešla širokou škálou testovaní a dlhodobým vývojom nemeckým vývojárom Ing. Klausom Knopperom, ktorá nesie príznačný názvov Knoppix. Jedná sa o najbohatšie vybavenú distribúciu, ktorá už dlhšiu dobu transparentnou kompresiou bojuje s hraničnou kapacitou CD nosičov dosahujúcou prijateľný strop 700MB, zníženie cien DVD nosičov a príslušných zápisových mechaník však otvára do budúcnosti nové možnosti, ktoré so sebou môžu priniesť značné rozšírenie poľa pôsobnosti tejto distribúcie ako aj kompletnosti podpory jazykových mutácií zahrnutých softwarových balíkov.

2. Kde ho vziať a čo potrebujem pre sprevádzkovanie.

Domovská stránka projektu je k dispozícii na adrese http://www.knopper.net, kde môžeme v súčasnosti nájsť popri značnom množstve mirrorov aktuálnu verziu s označením 3.1 vo forme ISO obrazu, ktorého stiahnutie a úspešné vypálenie na CD nosič je primárnym predpokladom pre nasledovné použitie v praxi. Priblížme si teda proces zavedenia systému. V prípade že nedisponujete dostatočnou dátovou priepustnosťou internetového pripojenia nezostáva nič iné, iba požiadať svojich blízkych, alebo sa uspokojiť s komerčnými distribučnými kanálmi. Vďaka bohatým možnostiam riadenia bootovacieho procesu je možné distribúciu využiť v obmedzenom pohľade už od konfigurácie i486/20MB RAM, so zlepšujúcimi sa technickými parametrami, ktoré začínajú byť zaujímavé na hranici PIII/128MB RAM môžeme dosiahnuť plnej operatibility, i keď transparentná kompresia vyžaduje istú nie malú časť výpočtového potenciálu.

3. Zavedenie systému

Zavedenie systému môžeme realizovať viacerými spôsobmi. Prvým najčastejším bude nabootovanie s príslušného CD nosiča, čo zabezpečíme nastavením správnej bootovacej sekvencie v BIOSe pracovnej stanice. Zavedenie systému je zabezpečené prostredníctvom štandardu El-Torito ktorý je spracovaný príslušným BIOSom základnej dosky alebo SCSI BIOSom, kde sa dostávame prostredníctvom správnej adresácie bootovacím zväzkom a bootovacieho katalógu k samotnému obrazu bootovateľnej diskety, pre zabezpečenie inicializačnej operatibility.

V prípade, že sa jedná o staršiu pracovnú stanicu, alebo typicky notebook, ktoré bootovanie z CDROM mechaniky nepodporujú KNOPPIX prináša možnosť vytvorenia bootovateľnej diskety prostredníctvom príkazu

/KNOPPIX/rawrite2 -f /KNOPPIX/boot-en.img -d A

alebo

dd if=/KNOPPIX/boot-en.img of=/dev/fd0 bs=512

ktorá je štandardnou 1.44MB disketou s ext2 filesystémom, na ktorej je obsiahnutý komprimovaný kernel dosahujúci veľkosť na hranici 640kb, komprimovaný initrd obsahujúci príslušné moduly skripty, zariadenia a interpreter skriptov zaberajúci typicky okolo 790kb a zvyšné elementy, ako napríklad LILO, load map a podobne. Nechýba ani možnosť využitia PXE v bootovacom procese, v prípade že disponujeme serverom, na ktorom KNOPPIX už beží.

4. Inicializácia

Bez ohľadu na využité bootovacie médium je prvotným inicializačným skriptom /linuxrc, ktorého úlohou je zabezpečiť načítanie príslušných modulov storage subsystému, lokalizovať všetky dostupné filesystémy, ktoré sú následne v read-only móde namountované, lokalizovať swap partície pre ich využitie, vytvoriť ramdisk pre namountovanie v pozíciách /home a /var s následným odovzdaním riadenia základnému init procesu. Počas inicializačného procesu sa k slovu dostáva skript /etc/init.d/knoppix-autoconfig, ktorého úlohou je sprevádzkovať subsystémy USB, PCMCIA, zabezpečiť konfiguráciu hardwaru nástrojom hwsetup (ktorý využíva knižnice kudzu od RedHatu, čo zabezpečuje bezkonkurenčnú schopnosť detekcie hardwarových prvkov a zavedenia príslušných modulov), v prípade požiadavky načítať uloženú konfiguráciu z konfiguračnej diskety, vytvoriť užívateľské pracovné prostredie a finálne sprevádzkovať Xfree86 subsystém s príslušným window managerom.

Samotný inicializačný proces je do značnej miery ovplyvnený parametrami, ktoré je možné zadať pred zahájením inicializačného procesu

Okrem výberu rozlíšenia (s istou mierou autodetekcie optima) prostredníctvom parametra screen máme možnosť výberu desktop managera parametrom desktop ktorý nám sprístupňuje implicitné KDE, GNOME, ICEWM, FLUXBOX, XFACE, WMAKER a TWM, rovnako môžeme ovplyvniť jazyk komunikácie parametrom lang, kde nájdeme aj podporu českého jazyka rozhrania "cz" a slovenskej klávesnice s anglickým rozhraním "sk", výber grafického backendu, snímkovacej frekvencie, použitia myši s rolovacím kolieskom, brailovho terminálu pre nevidomých, vynechanie detekcie zariadenia príslušnej skupiny ako aj načítania konfigurácie z diskety, ktorú sme si v predchádzajúcom sedení vytvorili skriptom saveconfig. Všetky základné voľby sú k dispozícii po stlačení klávesy F2.

5. Základné zoznámenie

Bootovací proces je pomerne dostatočne komentovaný a tak má aj začiatočník prehľad, čo sa vlastne v danom momente deje. Využitie framebuffera a farebného odlíšenia značne zvyšuje prehľadnosť, v prípade, že nedisponujeme dostatočným množstvom RAM iste prekvapí automatická ponuka možného vytvorenia swap súboru definovateľnej veľkosti na jednej z automaticky namountovaných partícií, v prípade, že sa nájde funkčná swap partícia, ponúknutá je možnosť jej využitia pre odbremenenie systémových prostriedkov. Všetky dostupné filesystémy sú namountované pre zabezpečenie prístupu k nim, z bezpečnostných dôvodov je však uskutočnené ich namountovanie v read-only móde pre zamedzenie náhodného narušenia konzistentnosti dát, poprípade ich deštrukcie neznalým začiatočníkom, ktorý sa s KNOPPIXom zatiaľ iba nevinne pohráva (a netuší že prepadne ošiaľu menom GNU/Linux...).

Prácu so súborovými systémami zjednodušuje aktivovaný automounter, takže v adresári /mnt nájdeme všetko čo hľadáme. Zaujímavosťou je samotný adresár /KNOPPIX, ktorý prestavuje prístup k transparentne dekomprimovanému iso9660 obrazu CD prostredníctvom komprimovaného loopback zariadenia cloop, prostredníctvom ktorého získavame prístup takmer k 2 GB dát uložených na jedinom nosiči, prístup k médiu ako takému docielime prostredníctvom adresára /cdrom.

Beh aplikácií je optimalizovaný na bezpečnosť ich vyňatím z root ID pod efektívneho užívateľa knoppix, pod ktorým vystupuje aj samotný užívateľ bez nutnosti authentikácie v systéme, pričom spúšťanie aplikácií s UID 0 je zabezpečované prostredníctvom skonfigurovaného nástroja sudo.

6. Prehliadame systém

Po ukončení inicializačného procesu, ktorý zabral čas v závislosti na výpočtovom potenciáli sa konečne dostávame do vytúženého prostredia distribúcie KNOPPIX. Už na prvý pohľad je viac ako jasné, že ponuka aplikácií, ktoré sú prehľadne roztriedené do kategórií je viac ako bohatá, takže sa budeme cítiť minimálne rovnako komfortne, ako pri bežnej desktopovej distribúcii, pokiaľ nie o niečo pohodlnejšie.

Pozrime sa teda v krátkosti na systém a prierez aplikačným vybavením. Samotná distribúcia je postavená na Debiane a aktuálnom kerneli rady 2.4, v tomto prípade 2.4.20-xfs, pričom grafické rozhranie zabezpečuje Xfree86 4.2.1 sprevádzané podporou modulov verzie 3.3.6 pre možnosť spolupráce so staršími grafickými adaptérmi. K dispozícii je široká škála desktop a window managerov, medzi ktorými nechýbajú dominantné KDE 3.04 v 12 jazykových mutáciách vrátane českej, GNOME 2.09, larswm 7.2.6, twm 4.2.1, wmaker 0.80.1, fluxbox 0.1.10, icewm 1.2.2. Jednotlivé aplikácie a prostriedky môžeme rozdeliť do jednotlivých skupín.

Prvú skupinu tvoria kancelárske balíky a nástroje určené pre spracovanie dokumentov. Nájdeme tu impozantný balík OpenOffice 1.0.1 v kompletnej anglickej a nemeckej mutácii, KDE Office 1.2.0, Abiword 1.0.2, BlueFish 0.7 pre editáciu html prezentácií, Kate 3.0.4 a gnumeric 1.0.11, čo iste popri množstve editorov určených pre textovú konzolu vyhovie širokému spektru požiadaviek. Popri podpore národných klávesníc a prítomnosti príslušne kódovaných fontov je možné bezproblémovo vytvárať a modifikovať dokumenty najrôznejších formátov, o čom sa môžete sami presvedčiť.

Rovnako bohate je venovaná pozornosť prístupu k internetovým zdrojom. Nájdeme tu Dillo 0.6.6 prítomné takmer v každej LIVE distribúcii, konqueror 3.0.4, kompletnú mozillu 1.2.1, links 0.9.8 s podporou SSL, lynx-ssl 2.8.4, kmail 3.0.4, mutt 1.0.4, xchat 1.8.9, ircii, slrn 0.9.7, prekvapí aj podpora instant messagingu prostredníctvom Psi 0.8.6 a Gaimu 0.58, ktorý sa v poslednej dobe teší širokej obľube, takže každý si tu iste nájde svoje obľúbené nástroje pre prácu či už v X alebo na textovej konzole, bez ohľadu na spôsob pripojenia. Dostupné sú rovnako nástroje ako procmail, fetchmail, vynikajúci squid 2.4.7, httptunnel 3.3, stunnel 3.22, či tsocks 1.8.

Zanedbané nie sú ani nástroje súvisiace s networkingom a auditom sietí. Vývojár distribúcie sem pohotovo zahrnul Airsnort 0.2, ettercap 0.6.7, ethereal 0.9.5, hunt 1.5, arpwatch 2.1, hping2 2.rc1, nessus 1.2.7, nmap 3.00, scotty, tcpdump 3.6.2. K dispozícii je nespočetné množstvo klientov vrátane ftp 0.17, lftp 2.6.2, mysql 3.2.3, ncftp 3.1.5, rdesktop 1.1.0, tftp, smbclient 2.2.3, telnet-ssl 0.17, vncviewer 3.3.3, openssh 3.4.1, takmer ku všetkým klientom sú tu prítomné aj príslušné servery poskytujúce danú službu.

Oproti distribúciám podobného rázu tu nájdeme však aj množstvo aplikácií orientovaných na vzdelávanie ako napríklad kstars 3.0.4, tipptrainer 0.4.7, kgeo 3.0.4, trans-de-en 1.2.2, rovnako dobre je pokrytá aj problematika multimédií a spracovania grafiky prostredníctvom aplikácií Gimp 1.2.3, xanim 2.80, fbi 1.24, imagemagick 5.5.3, scribus 0.9.2, sketch 0.6.13, mpeg321 0.10, ogle 0.8.5, playmidi 2.4, playvideodisk 0.5, smpeg-gtv 0.4.4, xmms 1.2.7.

Ako vidno aplikačná ponuka je viac ako bohatá. Nájdeme tu aj nápomocný wine, ktorý po krátkej konfigurácii prostredníctvom prehľadného grafického rozhrania umožní spúšťanie základných aplikácií z namountovaného pevného disku, nechýbajú prostriedky pre záchranu systémov, uskutočňovanie zálohovacieho procesu, programovanie a vývoj, vytvorenie dočasného servera poskytujúceho služby, festival pre hlasovú syntézu, Midnight Commander 4.55, či prostriedky pre prenos dát v rámci lokálnych sietí na nízkej úrovni. Rovnako prekvapí aj prítomnosť zopár open hudobných súborov v adresári /cdrom/Demos/Audio vo formáte ogg vorbis, ktoré združenie LinuxTag vydalo na oficiálnom CD.

7. Záver

Aj keď sme si iba v krátkosti priblížili základných zástupcov dostupného aplikačného vybavenia, už z náhľadu je jasné že v takmer 2GB vysoko komprimovaného priestoru sa skrýva nepredstaviteľné množstvo softwarových nástrojov určených ako pre staršie pracovné stanice s obmedzenými prostriedkami, tak pre výkonné "mašiny", ktorých potenciál dokáže byť bohate využitý. Je teda iba otázkou zdravého úsudku a príslušných možností, pre ktorého zástupcu poskytujúceho príslušné služby sa rozhodnúť. Systém sa javí byť vysoko stabilný, predkonfigurácie precízne spracované, závislosti dokonale a s nadhľadom vyriešené. Vidno že za týmto neoceniteľným projektom stojí mnoho hodín práce, ktoré umožnili, aby sme si svoju pohotovostnú sadu CD mohli rozšíriť o tento vynikajúci exemplár. Hor sa teda do testovania, každý na svojej koži....

Další části seriálu:

Autor: Milan Gigel, 16. 01. 2003, 00:00
Sekce Distribuce, Komentářů: 4
Průměrné hodnocení: 0,18

o Poslat e-mailem
o Tisk článku
o Uložit do profilu


 Přispějte nám




Líbil se Vám tento článek? Můžete ho ocenit zavoláním na tel. číslo 906 460 134.
Cena hovoru za 1 minutu je 46 Kč.





 Hodnocení článku




Článek hodnotím jako:  [1] výborný   [2] dobrý   [3] průměr   [4] špatný   [5] hrůza  





 Komentáře




--

Miro K., 06. 06. 2003 10:53
Unixový začiatočník












--

Primitif, 25. 03. 2003 13:42
Loadlin?!












--

Petr Břeň, 18. 01. 2003 16:46
téměř dokonalá distribuce












--

Pavel, 17. 01. 2003 16:57
Super















PŘIDAT KOMENTÁŘ ZOBRAZ VŠE >>










2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama