LINUXZONE


 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů
 Coolhousing
Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru
 Přihlášení
Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.

 Vyhledávání
Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu
 Reklama

 Servis
*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!

 Aktuálně z bezpečnosti
-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>

 Aktuálně o software
-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>

 Aktuálně z IT
-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>

 Nejčtenější články

 Nejlepší články

 Anketa
Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738

Neshody svobodných licencí

Svobodný software dovoluje uživatelům a vývojářům své užívání, šíření, upravování a šíření upravených verzí. I ve svobodném světě však existují rozdílné názory. Mají-li autoři dvou svobodných programů rozdílné názory na svobodné užívání a upravování softwaru, propojení těchto programů již svobodným softwarem být nemusí a dokonce ani nemusí být dovoleno.

Autor stanoví podmínky užívání svého programu v jeho licenci. Ve světě svobodného softwaru existuje různých licencí celá řada. Každá z nich uživatelům uděluje odlišná práva a klade na ně při používání a šíření kódu odlišné povinnosti. Do licencí se mnohdy promítají osobní názory autorů, tvořivost všeho druhu, neznalost, nedomyšlenost důsledků svých rozhodnutí, komerční zájmy a pojistky právních oddělení. Jednou z důležitých vlastností svobodného softwaru je přitom možnost využívat existující kód v jiných svobodných programech. Pokud však licence částí kombinovaného kódu obsahují ustanovení, která nelze splnit současně, dochází při využívání cizího kódu k nepříjemné nekompatibilitě licencí.

Nekompatibilita kódu nemusí u svobodného softwaru vzniknout pouze z licenčních důvodů. Může vzniknout i použitím rozdílných programovacích jazyků, zaměřením softwaru pouze na určitou množinu operačních systémů či z jiných technických důvodů. Avšak zatímco překážky technického rázu jsou většinou více či méně překonatelné, licenční problémy často bývají tvrdším oříškem. V případě rozdílných programovacích jazyků lze kód přepsat nebo zkonvertovat do jiného programovacího jazyka s využitím kódu stávajícího, v případě potíží s přenositelností lze problematické části kódu opravit a zbytek kódu bez dalších úprav využít. Pokud ale dojde na licenční překážky, pak může být jediným řešením část kódu, za jiných okolností beze změny využitelnou, kompletně přepsat, a to dokonce bez studia onoho kódu, aby nedošlo k porušení autorských práv podvědomým okopírováním programových konstrukcí.

Asi k nejčastějším licenčním konfliktům ve svobodném softwaru dochází při kombinací programů, z nichž je jeden šířen pod GNU General Public License (GPL), a to ze dvou důvodů:

  • GPL obsahuje podmínku, že jí pokrytý software smí být dále šířen jen za podmínky, že je šířen pod tou samou licencí. Ke konfliktu tedy dochází automaticky v případě, kdy druhá licence klade omezení, která GPL nedovoluje.
  • Pod GPL je šířeno velké množství softwaru, často velmi důležitého a rozšířeného, a proto je při vzniku praktického problému pravděpodobnější, že jedna z částí kódu bude pod GPL, než že bude pod nějakou podobnou, ale méně používanou licencí.

Uvedeme si proto několik známých případů, kdy dochází ke konfliktu některé ze svobodných licencí právě s GPL. V konfliktech se přitom nejedná až tak o nějakou konfliktní podstatu GPL spočívající ve zmíněné podmínce možnosti dalšího šíření programu pouze pod tou samou licencí. Některé licence, nejznámější jsou v tomto směru licence ze skupiny BSD licencí, mezi něž patří z dále zmíněných BSD licence a licence Pythonu, tento požadavek neobsahují. To znamená, že při dalším šíření lze na program uvalit dodatečná omezení, a to mnohdy i taková, která mění software na nesvobodný (například nezveřejnění zdrojového kódu). Právě omezení svobody softwaru chce GPL zabránit, a proto zavádí onen požadavek neměnnosti podmínek šíření. GPL uživateli garantuje jakousi minimální množinu práv a zakazuje tato práva uživatele omezovat. Licence s touto vlastností se někdy nazývají copyleftové, jako slovní hříčka a narážka na copyright, který mnohdy bývá používán přesně naopak k omezování uživatelských práv. Mezi copyleftové licence patří z níže uvedených licencí Mozilla Public License.

Dojde-li ke kombinaci GPL s licencí, která není v žádném rozporu s požadavky GPL (například dovoluje uživateli všechno), konflikt nevzniká, kód pod oběma licencemi lze zkombinovat a dále šířit pod podmínkami GPL. Potíže vznikají pouze v případě, že licence druhého programu obsahuje ustanovení, které je v rozporu s požadavky GPL. V případě konfliktu se na vzniku rozporu podílí obě licence -- každá obsahuje nějaké ustanovení neslučitelné s ustanoveními druhé licence.

Na několika známých příkladech konfliktu GPL s jinými svobodnými licencemi si konkrétně ukážeme, z čeho takové konflikty mohou vznikat, jaké mohou být jejich důsledky a jak je lze řešit.

Notoricky známým příkladem licenčního konfliktu je konflikt GPL se starou BSD licencí. Tato BSD licence, ač jinak velmi benevolentní, obsahovala klauzuli nařizující ve všech reklamních materiálech zmiňujících rysy nebo používání daného softwaru uvést předepsaný text. Tento požadavek kromě své určité nepraktičnosti (narůstání množství povinného textu v reklamách při stejném požadavku všech přispěvatelů) přesahuje povinnosti uživatele stanovené GPL (nebo jinými slovy: omezuje svobody uživatele garantované GPL), a proto je tato BSD licence s GPL nekompatibilní. Protože pod BSD licencí je šířeno také velké množství důležitého svobodného softwaru, byl tento konflikt velmi citelný. Proto před několika lety došlo k tomu, že autoři BSD licence zmíněnou klauzuli ze své licence vypustili a tuto změnu aplikovali na veškerý svůj kód šířený pod BSD licencí. Podobně se mohou zachovat i jiní autoři používající tuto licenci.

Dalším známým licenčním konfliktem byla licence Pythonu 1.6. Do licence nejpoužívanější implementace překladače a knihoven programovacího jazyka Pythonu byla svého času přidána klauzule, že licence se řídí zákony amerického státu Virginia. Jedná se opět o požadavek nad rámec podmínek GPL a tudíž jsou licence nekompatibilní. V čem by mohl vzniknout reálný praktický problém zde? Stejně jako mohou být nekompatibilní licence, mohou být nekompatibilní i právní systémy jednotlivých států. Objeví-li se software s licencí jinak totožnou, avšak odkazující se na jiný, nekompatibilní právní systém, dochází tím ke zřejmému rozporu, licence nemohou být shodné a vzniká přinejmenším zmatek. Protože toto licenční ustanovení znamenalo potíže s použitím knihoven chráněných GPL (jako je například populární knihovna readline), bylo později toto ustanovení na nátlak mnoha vývojářů softwaru z licence Pythonu odstraněno. Současná licence Pythonu s GPL již znovu kompatibilní je.

Velmi zajímavým konfliktem s GPL byla Q Public Licence (QPL) oblíbené knihovny Qt pro programování grafických uživatelských rozhraní. QPL ve své verzi 1.0 definovala některé požadavky, které jsou v rozporu s GPL, například že se řídí zákony Norska nebo že za určitých okolností smí původní autoři celého softwaru využít kódu přispěvatelů v proprietárním kódu. Potíže s nekompatibilitou se po praktické stránce projevily v případě populárního desktopového prostředí KDE. Velká část kódu KDE byla totiž šířena právě pod GPL, přičemž ovšem bylo využíváno knihovny Qt. Vzhledem k nekompatibilitě obou licencí nebylo možno šířit slinkovaný kód a například vývojáři distribuce Debian GNU/Linux proto odmítli KDE do svého systému zařadit. I když vývojáři KDE mohli u svého kódu k licenci přidat ustanovení o výjimce v případě linkování s Qt, nemohli tak učinit u GPL kódu převzatého z jiných produktů. Po dlouhých sporech byla situace nakonec vyřešena tak, že autoři Qt umožnili šíření své knihovny nejen pod QPL, ale i pod GPL. Díky tomu lze nyní knihovnu Qt využívat i v GPL programech, avšak licence QPL a GPL zůstávají, na rozdíl od předchozích příkladů vyřešených konfliktů, nadále nekompatibilní.

Jako poslední příklad licenčního konfliktu uvedeme případ Mozilla Public License 1.1 (MPL). Licence opět obsahuje ustanovení nekompatibilní s GPL, například povinnost veřejně distribuovat změny provedené v kódu chráněném MPL. Jedná se opět o požadavek nad rámec GPL, jejímž cílem je mimo jiné chránit soukromí uživatele a tudíž povinnost zveřejňovat i privátní, dále nešířené, změny je s ní v rozporu. Tento rozpor, pokud je mi známo, dosud vyřešen není. Musí být tedy řešen na straně GPL kódu. Například autoři webového prohlížeče Galeon, šířeného pod GPL, k licenci prohlížeče přidávají speciální výjimku povolující jeho linkování s vyjmenovanými knihovnami. Jako autoři kódu mohou toto svolení dát, nemohou však již ve svém kódu využít GPL kód jiných vývojářů bez jejich explicitního svolení.

Ve všech uvedených případech se jednalo o konflikt GPL s licencemi, které lze bez větších potíží považovat za svobodné. Má-li být naplněn smysl svobodného softwaru, mělo by se konfliktům způsobujícím nemožnost kombinace kódu krytého různými licencemi předcházet.

Nejjednodušším a nejspolehlivějším postupem je, aby problém vůbec nevznikl. Jak jsme viděli, konflikt může vzniknout jak mezi licencemi copyleftovými (MPL), tak i mezi licencemi necopyleftovými (BSD licence, licence Pythonu). Píšete-li tedy vlastní svobodný software, věnujte pozornost i licenci, pod kterou jej šíříte. Nemáte-li pádný důvod se zachovat jinak, je obvykle nejlepší použít některou z dlouhodobě osvědčených licencí.

Záleží-li vám na zachování svobody vašeho softwaru, je nejjednodušší volbou GPL. První důvod je praktický -- pod GPL je distribuováno obrovské množství kódu, které je obtížné ignorovat a vyloučit. Dokazují to případy, kdy v prominentních situacích (viz výše uvedené BSD, Python a Q licence) po dlouhých tahanicích nakonec došlo k nápravě nekompatibility s GPL ze strany autorů druhých licencí. Druhý důvod je pak filozofický -- GPL definuje velmi rozumnou množinu práv z hlediska vývojáře i uživatele. Stojí za zvážení, zda potřeba stanovit konkrétní jurisdikci, umožnit jednosměrnou možnost využívání kódu druhé strany v nesvobodném softwaru nebo narušení práva uživatele na soukromí nad uvedenými dvěma důvody opravdu převažuje.

Jde-li vám naopak o co nejširší využití vašeho softwaru, můžete sáhnout po BSD licenci bez reklamní klauzule nebo jej šířit jako Public Domain, tj. jako software, u kterého se zcela vzdáváte svého nároku na jakákoliv omezení jeho používání. Jedná-li se o knihovnu nebo program podobného charakteru a chcete aplikovat kombinovaný přístup, kdy je garantována svoboda kódu knihovny, ale knihovna jako taková má být využívána co nejvíce, je dobrou volbou GNU Lesser General Public License (LGPL).

Pokud z nějakého důvodu potřebujete přeci jen vybavit svůj program licencí nekompatibilní s GPL, může být vhodné umožnit jeho šíření pod více licencemi. Chce-li autor uživateli nabídnout jiné podmínky, než jaké stanoví GPL, bez zavedení nekompatibility s ní, může mu ponechat volbu mezi licencí vlastní a GPL (jako se stalo v případě Qt), případně i jinými licencemi. Takové řešení umožňuje v mnoha případech určité lavírování, například knihovnu, u které si smíte vybrat mezi QPL a GPL, můžete využít jak pro QPL, tak i pro GPL aplikace. Nejedná se však o řešení optimální, neboť hrozí "licenční rozdvojení" softwaru.

Pokud chcete šířit kód pod GPL a přitom využít knihovny pod GPL nekompatibilní licencí, můžete ke svému kódu připojit výjimku, která nad rámec GPL linkování s touto knihovnou umožňuje. Jedná se o poměrně častý postup a zmínili jsme jej v souvislosti s webovým prohlížečem Galeon. Avšak jak již bylo naznačeno, tímto postupem sice zpřístupňujete svůj kód vývojářům jiných GPL aplikací, avšak cizí GPL kód bez explicitního svolení jeho autorů využívat nemůžete. Je tedy na zvážení, zda raději v takovém případě nesáhnout po jiné, s GPL kompatibilní knihovně.

Nakonec je tu i možnost celý problém ignorovat a svůj kód šířit například pod GPL, přestože používá knihovnu s GPL nekompatibilní. Nedopouštíte-li se porušení autorských práv z hlediska použitého kódu, nevzniká pro vás licenční problém, neboť nemůžete porušit licenční podmínky sám sobě. Příjemce kódu je však již vázán všemi licencemi a může kvůli konfliktu ztratit možnost takový software dále distribuovat a tudíž je software ve skutečnosti nesvobodný.

Závěrem poznamenejme, že mnoho licenčních konfliktů ve svobodném softwaru vzniká nechtěně, licenční nekompatibilita jako taková je cílem jen velmi zřídka, pokud vůbec někdy. Není tomu tak však v případě softwaru proprietárního. Dochází-li k jeho kombinaci s copyleftovou licencí, je vzniklá nekompatibilita ze strany obou licencí záměrná: Autor proprietárního kódu chce využít práci někoho jiného bez toho, aby na oplátku svůj kód zveřejnil za stejných podmínek jako kód využitý; autor copyleftového kódu se mu pak v tomto chování snaží zabránit. Vhodnost takového přístupu obou stran nechť posoudí každý sám.

Autor: Milan Zamazal, 27. 03. 2003, 00:00
Sekce Aktuálně, Komentářů: 6
Průměrné hodnocení: 0,2

o Poslat e-mailem
o Tisk článku
o Uložit do profilu


 Přispějte nám
Líbil se Vám tento článek? Můžete ho ocenit zavoláním na tel. číslo 906 460 134.
Cena hovoru za 1 minutu je 46 Kč.

 Hodnocení článku
Článek hodnotím jako:  [1] výborný   [2] dobrý   [3] průměr   [4] špatný   [5] hrůza  

 Komentáře
--

SvMHxwTDvkzhMUaveh, 26. 01. 2012 06:54
UMGiAWwvxVLwqmwWE
--

KoXuuFniJYMsiOrhv, 24. 01. 2012 12:30
iOJVoTJtpGjhGwnovM
--

Milan Zamazal, 27. 03. 2003 19:04
Re: Dotaz ke knihovnam
--

dfox, 27. 03. 2003 17:26
Re: Dotaz ke knihovnam
--

pichi, 27. 03. 2003 13:20
Re: dotaz ke knihovnam
--

JirkaS, 27. 03. 2003 11:40
dotaz ke knihovnamPŘIDAT KOMENTÁŘ ZOBRAZ VŠE >>


2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama