LINUXZONE


 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů
 Coolhousing
Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru
 Přihlášení
Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.

 Vyhledávání
Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu
 Reklama

 Servis
*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!

 Aktuálně z bezpečnosti
-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>

 Aktuálně o software
-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>

 Aktuálně z IT
-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>

 Nejčtenější články

 Nejlepší články

 Anketa
Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738

Bitva o softwarové patenty v EU pokračuje

Jako reakci na vlnu protestů proti direktivě týkající se softwarových patentů, která se zdvihla koncem měsíce srpna 2003 (k online protestu se připojily i některé servery v ČR), Arlene McCarthyová (poslankyně Evropského parlamentu, která direktivu prosazuje) publikovala dokument nazvaný "The Myths - The Truth", ve kterém se snaží vyvrátit některá tvrzení, která ze strany odpůrců této legislativy zaznívají. V návaznosti na něj vydalo uskupení FFII (The Foundation for a Free Information Infrastructure), které aktivity proti zavadení softwarových patentů zastřešuje, text, ve kterém uvádí věci na pravou míru. Zkrácenou verzi tohoto dokumentu vám nyní nabízíme.

Věřím, že i když se může na první pohled zdát, že se jedná o záležitosti od každodenního života poněkud vzdálené, jedná se o problematiku, která bude mít v dohledné době vážný dopad na postavení vývojářů software v Evropské Unii, jejímž členem se v krátké době stane i Česká republika a proto je třeba o této problematice informovat.

Mýty a skutečnost

V uvedeném textu se poslankyně McCarthyová pokouší vyvrátit různé takzvané "mýty". Nevíme přesně, kdo má být autorem těchto "mýtů", protože McCarthyová neuvádí žádné zdroje citací. Nicméně je jasné, že většina těchto údajných "mýtů" pochází z dopisu, kterým FFII vyzývala k účasti na akcích pořádaných 27. srpna 2003 a který byl rozesílán členům Evropského parlamentu elektronickou poštou a faxem. Pojďmě tedy k věci...

Mýtus č 1: jedná se o návrh direktivy prosazující softwarové patenty

Pravda dle McCarthyové: návrh je o rozšíření působnosti patentů tak, aby byly pokryty vynálezy realizované prostřednictvím počítačů. Z právního hlediska software jako takový není možné patentovat. Ovšem tak, jako může být patentován vynález týkající se materiálních prostředků, je možné patentovat vynález, který závisí na počítačové aplikaci. Tento pohled na věc není nový. Evropský patentový úřad (EPO) a národní patentové úřady už uznaly řady patentů týkajících se vynálezů realizovaných prostřednictvím počítačů. Návrh direktivy se týká striktně takových vynálezů, pro které platí podmínky, které platí pro jakékoliv jiné patenty; musí se jednat o novinku, musí obsahovat prvek invence a musí obsahovat technický příspěvek vedoucí k technickému řešení daného problému.

Realita: V rámci Evropské komise se o návrhu této direktivy skutečně běžně hovorově mluví jako o direktivě prosazující softwarové patenty ("the software patent directive proposal" nebo "softpat proposal"). David Bellard, jeden z odpovědných osob v rámci oddělení Industrial Property Unit se na tento návrh takto doslovně odkazoval v rámci tištěného programu konference OECD v Paříži ve dnech 28.-29. srpna a stejné označení používal i ve svém projevu tamtéž.

Výraz "vynález realizovaný prostřednictvím počítače" ("computer-implemented invention") totiž počítačoví odoborníci vůbec nepoužívají. Tento termím byl zaveden Evropským patentovým úřadem (EPO) v květnu 2000 v příloze 6 Trojstranné konference, kde posloužil k odůvodnění patentovatelnosti obchodních postupů tak, aby uvedl praxi EPO v soulad s praxí patentových úřadů v USA a v Japonsku. Převážná část návrhu direktivy se zakládá právě na formulacích z této přílohy.

Arlene McCarthyová sama používá termínu "vynález realizovaný prostřednictvím počítače" jako synonyma pro "softwarovou inovaci" ("software innovation") i v rámci tohoto dokumentu (viz níže), což také odpovídá skutečnému stavu věcí.

Až do roku 1986 nebylo možné v rámci Evropského patentového úřadu softwarové inovace nechat patentovat. Některé národní soudy dodnes nadále tyto odmítají jako nepatentovatelné. Případy správného uplatnění článku 52 Evropské patentové konvence jsou např:

  • EPO T 22/85: Systém pro zpracování dokumentů odmítnut jako program (1984) a jako algoritmus (1988)
  • BPatG Error Search 2002/03/26: systém pro zlepšení výpočetní efektivity = program jako takový

Ovšem oba tyto softwarové patenty by musely být uznány v rámci znění direktivy, kterou Arlene McCarthyová obhajuje.

Mýtus č. 2: Tento návrh by zavedl neomezenou patentovatelnest algoritmů a obchodních metod ve stylu USA, jako je např. metoda nákupů jedním kliknutím Amazonu (Amazon's 'one-click' shopping).

Pravda dle McCarthyové: Ve skutečnosti je cílem parlamentu zastavit trend postupného přibližování Evropského patentového úřadu (EPO) a národních patentových úřadů k patentovatelnosti obchodních metod. Návrh parlamentu je v tomto přísnější než současné právní úpravy a praxe EPO a explicitně vylučuje patentovatelnost obchodních postupů a algoritmů s zavedením dalších ustanovení (4a, 13a, 13c). Metoda Amazonu na realizaci nákupů jedním kliknutím ('one-click' shopping) nebude podle podmínek daných návrhy parlamentu patentovatelná.

Realita: zahrnuté ustanovení nesplňují zmiňovaný cíl, jak je detailně ukázáno v dokumentaci FFII (Dokument Why Amazon One Click Shopping is Patentable under the Proposed EU Directive). Zmiňovaná nákupní metoda Amazonu patentovatelná bude. Tato metoda totiž řeší "technický problém" a to ten, že redukuje počet kliknutí myší k provedení transakce. Algoritmy jako takové patentovatelné nejsou, jenže k tomu, aby mohl jakýkoliv být algoritmus patentovatelný stačí, aby byl postaven do kontextu, kdy nějaký konkrétní "technický" problém řeší.

Mýtus č. 3: Počítačové programy se stanou běžným terčem žalob pro porušení patentů.

Pravda dle McCarthyové: Návrh parlamentu posiluje práva programátorů a softwarových vývojářů v oblasti reverzního inženýrství a pro dosažení interoperability tak, jak je to v současnosti dovoleno v rámci výjiek v direktivě upravující autorská práva software (Software Copyright Directive).

Realita: Uvedené tvrzení nijak nesouvisí s tím, zda se počítačové programy mohou nebo nemohou stát terčem žalob pro porušení patentů. Zdůvodnění, proč toto reálné nebezpečí existuje je shrnuto v dokumentu Program Claims: Banning Publication of Software and Functional Texts.

Mýtus č. 4: Sotwarové patenty ničí efektivní vývoj software

Pravda dle McCarthyové: Patenty pro "vynálezy realizované prostřednictvím počítače" neničí softwarové společnosti. Zhruba 30000 patentů v této oblasti už bylo Evropským patentovým úřadem akceptováno a současně open source softwarové společnosti kvetou, jedna taková společnost nedávno vykázala 50% nárůst v počtu celosvětově dodaných produktů. Návrh parlamentu vítá vývoj open source softwaru a jeho roli při zajištění volné soutěže na trhu a prevence vzniku monopolu. Je vyžadováno sledování dopadu této zákonné normy na malé/středně velké společnosti či open source a bránit zneužití patentového systému v rámci vynálezů realizovaných prostřednictvím počítače. Dobrá patentová legislativa bude chránit vývojáře software a zajistí jim návrat investic prostřednictvím licenčních poplatků, což jim umožní růst a zajistí alternativu dominanci globálních nadnárodních korporací v této oblasti.

Realita: Uvedené tvrzení opět nijak nesouvisí s "mýtem", který má vyvracet. Zato sama McCarthyová zde používá termín vynálezu realizovaného prostřednictvím počítače ve smyslu software.

Patenty, které byly Evropskou patentovou komisí (EPO) uděleny v protikladu s existující legislativou mají zatím v Evropě minimální váhu, protože nejsou reálně soudně vymahatelné (alespoň ne jednotně, protože různé státy k tomu mají rozdílný přístup). Řada společností si stěžovala stran vážných škod, které utrpěly v USA na základě tam platných patentů. Přitom mnohé obdoby těchto v USA platných patentů už jsou podány i v Evropě a v podstatě čekají na posvěcení schválením předkládáné direktivy, viz:

Mýtus č. 5: Návrh direktivy by legalizoval tisíce patentů využívajícíh matematických pravidel a obchodních metod, které byly uznány Evropským patentovým úřadem v rozporu se literou i duchem zákonů, což v důsledku znemožní soudům v rámci jednotlivých států tyto patenty zrušit.

Pravda dle McCarthyové: Toto tvrzení je zmatené a chybné. Patenty uznané Evropským patentovým úřadem stran vynálezů realizovaných prostřednictvím počítače byly uznány na základě výkladu Evropské patentové konvence. Proto jsou už nyní legální a v případech, kdy byly u soudy napadeny, soudy jednotlivých států většinou respektovaly rozhodnutí Evropského patentového úřadu.

Realita: Je doložena řada případů, kdy soudy nerespektovaly Evropského patentového úřadu. Tyto případy zahrnují rozhodnutí nejvyššího soudu v Německu, Francii či ve Švédsku a jsou mezi nimi i rozhodnutí z nedávné doby. Dokonce i prezident Evropského patentového úřadu Dr. Ingo Kober v listopadu loňského roku novinářům sdělil, že softwarové patenty jsou špatný nápad a viceprezident Prof. Manuel Desantes na letošní konferenci OECD prohlásil, že ekonomické podklady nenasvědčují tomu, že by v Evropě podporovaly ekonomický růst. Podobně připravovanou direktivu kritizoval i předseda Německého federálního soudu atd.

Co k tomu dodat...

Doufejme, že zvítězí zdraví rozum a nebudeme muset v této oblasti v Evropské Unii skákat tak, jak pískají v právních odděleních nadnárodních korporací, disponujících rozsáhlými portfolii softwarových patentů. Kampaň proti legalizaci softwarových patentů, kterou v současné době zastřešuje FFII vypadá docela nadějně - na půdě Evropského parlamentu se podařilo viditelně prezentovat i názory oponující stávajícímu návrhu direktivy a řada poslanců Evropského parlamentu by mohla hlasovat proti. Kromě toho je stále ještě čas k dalším diskusím, původní hlasování o direktivě bylo z 1. září opětovně odloženo na konec září.

Odkazy

Autor: David Häring, 04. 09. 2003, 04:00
Sekce Aktuálně, Komentářů: 6
Průměrné hodnocení: 0,15

o Poslat e-mailem
o Tisk článku
o Uložit do profilu


 Přispějte nám
Líbil se Vám tento článek? Můžete ho ocenit zavoláním na tel. číslo 906 460 134.
Cena hovoru za 1 minutu je 46 Kč.

 Hodnocení článku
Článek hodnotím jako:  [1] výborný   [2] dobrý   [3] průměr   [4] špatný   [5] hrůza  

 Komentáře
--

kmarty, 04. 09. 2003 22:11
Re: Co takhle
--

JK, 04. 09. 2003 11:44
Co takhle...
--

JK, 04. 09. 2003 11:39
Na to at zapomenou....
--

David Häring, 04. 09. 2003 11:30
Re: ještě je čas
--

Pichi, 04. 09. 2003 10:18
Re: jeste je cas
--

a, 04. 09. 2003 08:45
jeste je cas ...PŘIDAT KOMENTÁŘ ZOBRAZ VŠE >>


2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama