LINUXZONE


 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů
 Coolhousing
Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru
 Přihlášení
Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.

 Vyhledávání
Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu
 Reklama

 Servis
*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!

 Aktuálně z bezpečnosti
-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>

 Aktuálně o software
-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>

 Aktuálně z IT
-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>

 Nejčtenější články

 Nejlepší články

 Anketa
Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738
Obecné podmínky nakládání s informacemi, umístěnými na internetových stránkách www.linuxzone.cz

I. Obecná část

 1. Těmito obecnými podmínkami se stanoví pravidla pro získávání a používání informací, umístěných na internetových stránkách www.linuxzone.cz., uživateli sítě Internet.
 2. Provozovatelem informačního systému je společnost Impossible, s.r.o., IČO 26218046, se sídlem v Křenovicích, Na Liškově 550, dále jen "provozovatel".
 3. Provozovatel čerpá při sběru informací, umístěných na internetových stránkách www.linuxzone.cz. výhradně z osvědčených zdrojů, které jsou obecně považovány za spolehlivé. Provozovatel tak činí se souhlasem těchto zdrojů, obsaženým v příslušných smlouvách.
 4. V tomto smyslu neodpovídá provozovatel za správnost a úplnost těchto informací, ani za jakékoliv případné škody, vzniklé uživatelům sítě Internet v příčinné souvislosti s použitím těchto informací.
 5. Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.linuxzone.cz , včetně informací na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je neoprávněným zásahem do jeho práv, vyplývajících z jeho duševního vlastnictví k příslušnému informačnímu systému a je proto zakázáno. Tímto ustanovením těchto obecných podmínek není nijak dotčeno právo uživatele sítě Internet pořídit si kopii příslušné stránky pro svoji osobní potřebu.
 6. Přístup do internetových stránek www.linuxzone.cz může být ze strany provozovatele zcela nebo zčásti vázán na poskytnutí některých identifikačních údajů o uživateli sítě Internet, které mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 7. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a www.linuxzone.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost
 8. Na žádost uživatele podnikne Linuzone.cz veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
 9. Provozovatel je povinen na žádost příslušného uživatele sítě Internet informovat tohoto uživatele o druhu a rozsahu osobních údajů, které o tomto uživateli uchovává ve svém informačním systému.

II. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obecné podmínky lze změnit nebo zrušit pouze jiným obdobným úkonem provozovatele. Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem sítě Internet, vzniklé před změnou nebo zrušením těchto podmínek, se řídí podle jejich znění, platného ke dni vzniku těchto vztahů.
 2. Tyto obecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem svého zveřejnění na internetových stránkách provozovatele www.linuxzone.cz, tedy 1.2.2002.

za Impossible, s.r.o.:
Zdeněk Šmarda
ředitel společnosti2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama