LINUXZONE


 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů
 Coolhousing
Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru
 Přihlášení
Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.

 Vyhledávání
Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu
 Reklama

 Servis
*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!

 Aktuálně z bezpečnosti
-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>

 Aktuálně o software
-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>

 Aktuálně z IT
-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>

 Nejčtenější články

 Nejlepší články

 Anketa
Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738

Developer browser plugins, part 2

Vítám vás při další části seriálu Developer browser plugins. Dnes se podíváme na Web Developer Toolbar, který je určen pro prohlížeč Firefox.

WEB DEVELOPER TOOLBAR

Po instalaci zásuvného modulu přímo z webové stránky, získáte nástroj, který vám poskytne následující možnosti:

DISABLE (možnost zakázat Cache, Javu, Javascript, Meta Redirects – meta tag redirect, Minimum Font Size – minimální velikost písma, Page Color – barvy v stránce, Popup Blocker – popup okna, Proxy, Referrers).

COOKIES (Disable Cookies – zakáže použití cookies, Clear Session Cookies – vymaže cookies, Delete Domain Cookies – vymaže cookies pro danou doménu, Delete Path Cookies – vymaže cookies pro danou stránku, View Cookies Information – vygeneruje seznam všech cookies, které byli vytvořené v souvislosti s aktuální HTML stránkou, Add Cookie… – umožní vám přidat cookie).

CSS (Disable Styles – umožní zakázat různé typy stylů {všechny styly, print styly, standardní styly, vložené styly, vnitřní styly a pod.}, Disable CSS By Media Type – umožní zakázat styly podle typu média {handheld, print}, View CSS – vygeneruje seznam stylů, které byli použité na dané HTML stránce, View Style Information – aktivuje detektor stylů, to znamená, jestliže pomocí kurzoru myši kliknete na nějaký element na aktuální HTML stránce zobrazí se definice všech stylů souvisejících s vybraným elementem, Add User Style Sheet... – umožní vám přidat do stránky vlastní soubor s kaskádovými styly, Edit CSS – zobrazí okno, přes které můžete editovat všechny soubory s kaskádovými styly patřící aktuální stránce, Use Border Box Model – aktivuje border box model).

FORMS (Display Form Details – zobrazí detailnější informace k formulářům na aktuální stránce, Show Passwords – zobrazí hesla v elementech input, které mají nastavený atribut type="password", View Form Information – vygeneruje seznam všech formulářů včetně elementů, Convert Form Methods – umožní změnit hodnotu atributu method z "get" na "post" a opačně, Convert Select Elements To Text Input – zkonvertuje všechny select elementy na input elementy, Enable Auto Completion – aktivuje automatické doplňování textu pro jednotlivé elementy ve formuláři, Enable Form Fields – zpřístupní všechny elementy nacházející se ve formuláři, které mají nastavený atribut disabled="disabled", Clear Radio Buttons – všechny prvky typu radio nacházející se na aktuální stránce nastaví do výchozí polohy, Make Form Fields Writable – všechny elementy, které mají nastavený atribut readonly="readonly", přepne do editačního režimu, Populate Form Fields – vyplní všechny elementy input nacházející se na aktuální stránce hodnotou atributu name, Remove Maximum Lengths – odstraní z input elementů atribut maxlength, který omezuje délku vstupu).

IMAGES (Disable Images – zakáže všechny obrázky pocházející z aktuální, resp. z externí stránky, Display Alt Attributes, Image Dimensions, Image File Sizes, Image Paths – zobrazí hodnoty atributů alt, rozměry obrázků, velikost obrázků v B, KB, MB a plnou cestu k obrázkům uvedenou v atribute src, Find Broken Images – vygeneruje seznam poškozených obrázků, Outline Images – ohraničení obrázků; k dispozici máte následující možnosti ohraničení: všechny obrázky, jen obrázky pozadí, obrázky s definovanými rozměry, obrázky s prázdným atributem alt, obrázky s příliš velkými rozměry, obrázky bez atributu alt, obrázky bez definovaných rozměrů a obrázky bez atributu title; uvedené možnosti můžete navíc libovolně kombinovat, View Images Information – z aktuální HTML stránky vygeneruje seznam všech obrázků i s jejich jednotlivými atributy, Hide Background Images – skryje všechny obrázky, které jsou definované v stránce přes kaskádové styly, Hide Images – skryje všechny obrázky, Make Images Full Size – zobrazí všechny obrázky s plnou velikostí, Make Images Invisible – po aktivovaní této volby se všechny obrázky stanou neviditelnými, Replace Images With Alt Attributes – nahradí všechny obrázky na aktuální HTML stránce jejich definovanými atributy alt).

– V sekci INFORMATION najdete volby, pomocí kterých si můžete nechať pro aktuální HTML stránku zobrazit např.: zkratky, kotvy, pořadí elementů DIV, klávesové zkratky, atributy id a class definované na jednotlivých elementech, šířku a výšku elementů DIV, FORM a TABLE, detailní informace z atributu href každé linky, informace o objektech a jejich parametrech, atributy z–index elementů DIV, hloubku tabulek, hodnotu atributu tabindex, který definuje v jakém pořadí jednotlivé elementy získají zaměření (angl. focus), informace o tabulkách, atribut title každého elementu, který ho má definovaný a topografické informace. Specialitou je volba Display Element Information (mimochodem dostupná i přes klávesovou zkratku [Ctrl+Shift+F]), pomocí které aktivujete detektor elementů. To znamená, jestliže pomocí kurzoru myši kliknete na nějaký element v stránce, získáte podrobné informace o jeho atributech, pozici, předcích a potomcích. View Anchor Information – vygeneruje stránku se seznamem kotev; po kliku na příslušnou kotvu budete přesunuti na přesně na místo v stránce, kde se daná kotva nachází, View Color Information – vygeneruje seznam barev, které jsou na dané stránce použité, View Document Outline – vygeneruje seznam oblastí ohraničených tagmi H1, H2, H3, H4, View Document Size – vygeneruje seznam souborů (s příponami html, img, obj, js, css a pod.) z kterých je daná stránka složená; nechybí informace o velikosti jednotlivých souborech jako i celkový součet v B, resp., KB, View JavaScript – vygeneruje seznam všech skriptů použitých na stránce, View Link Information – vygeneruje aktivní seznam všech linek nacházejících se na stránce, View Meta Tag Information – vygeneruje seznam hodnot uvedených v META tagoch, View Page Information – zobrazí okno s názvem Page Info, v kterém najdete několik kategorií informací k dané stránce (např. všeobecné, související s formulářem, linky, média a informace zaměřené na bezpečnost), View Response Headers – zobrazí hlavičku odpovědi serveru, na který byl poslán požadavek (angl. request); např. v případě požadavku na server http://www.google.sk/ dostanete odpověď:

Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Encoding: gzip
Server: gws
Content-Length: 1694
Date: Sat, 01 Dec 2007 20:07:34 GMT

200 OK

– Sekce MISCELLANEOUS obsahuje následující položky: Clear Private Data – umožní vymazat Cache, Historii, HTTP autorizaci, případně všechny tři skupiny naráz, Display Line Guides – zobrazí čáry, které vám můžou posloužit např. jako pravítko; čárami můžete pohybovat uchopením pomocí kurzoru myši; nad čárami se zobrazuje informace, která obsahuje následující údaje: pozicí od levého horního rohu obrazovky prohlížeče, předcházející číslo a následující číslo Line Guide; okrem toho přibude na obrazovce Toolbar – Line Guides s tlačítkami, Color – možnost zvolit jinou barvu čar (standardně se používá červená), Add Horizontal Line Guide – přidá další vodorovnou čáru a Add Vertical Line Guide – přidá další svislou čáru. Display Page Magnifier – zobrazí na obrazovce okno, přes které se můžete na daný výsek stránky podívat se zvětšením. Magnification level určuje stupeň zvětšení a odporoučený rozsah je 0 až 10. Nastavení nové hodnoty vykonáte tak, že ji zapíšete do pole Magnification level a stlačíte kláves [Enter]. Následně se toto zvětšení aktivuje. Display Ruler – zobrazí toolbar Ruler a na obrazovce jakési pravítko s mřížkou, kterého výšku a šířku můžete libovolně měnit. Na lište Ruler se zobrazuje X–ová a Y–ová souřadnice levého horného rohu a pravého dolního rohu pravítka, Show Comments – zobrazí všechny komentáře umístněné v aktuální HTML stránce, Show Hidden Elements – zobrazí všechny skryté elementy umístněné v aktuální HTML stránce, Show Window Chrome – zobrazí všechny okna typu Chrome, Edit HTML – umožní editovat v aktuální HTML stránku, Linearize Page – aktuální HTML stránku zobrazí lineárně, Make Frames Resizable – umožní měnit velikost rámů vytvořených pomocí tagů <frame>, které mají nastavený atribut noresize, Small Screen Rendering – vykreslí aktuální HTML stránku na malé ploše, Visited Links – označí všechny linky buď jako navštívené nebo nenavštívené.

– V pořadí další sekcí je OUTLINE. Tato sekce poskytuje funkce na ohraničení, resp. zvýraznění HTML elementů v aktuální stránce. Jednotlivé funkce mají následující význam: OutLine Frames – barevně zvýrazní všechny rámy v HTML stránce, OutLine Headings – zvýrazní všechny výskyty HTML tagů H1, H2, H3, H4, H5, H6..., OutLine Links – obsahuje submenu, v kterém najdete volby na zvýraznění všech externích linek a též všech linek bez atributu title, OutLine Tables – barevně zvýrazní tabulky, buňky nebo jejich kombinaci, OutLine Block Level Elements – barevně zvýrazní úroveň zanoření blokových elementů, OutLine Deprecated Elements – barevně zvýrazní všechny nepřípustné, resp. neschválené HTML elementy, OutLine Positioned Elements – barevně zvýrazní všechny absolutné, relativné, plávající, či pevně umístněné elementy, OutLine Current Element – zvýrazní kterýkoli HTML element na aktuální stránce a OutLine Custom Elements... – umožní barevně zvýraznit vybrané HTML elementy. Celkem takto můžete zvýraznit až pět typů HTML elementů a každému přiradit jinou barvu.

– V sekci RESIZE najdete položky Display Window Size – zobrazí okno, v kterém najdete informace o aktuální velikosti okna prohlížeče a výřezu stránky, Display Window Size In Title – zobrazí podobné informace jako předcházející funkce avšak nyní v titulku prohlížeče, resp. záložky, Resize window... – možnost nastavit vlastní rozměry prohlížeče, resp. výřezu stránky, 800x600 – nastaví velikost okna prohlížeče na 800x600 bodů, Edit Resize Dimension... – umožní vám nadefinovat si vlastní velikosti okna prohlížeče, resp. výřezu stránky, Zoom – zvetšení resp. zmenšení aktuální HTML stránky; k dispozici máte i klávesové zkratky [Ctrl + Shift + Z] pro zvetšení, resp. [Ctrl + Shift + X] pro zmenšení.

– Sekce TOOLS obsahuje položky (Validate CSS, Validate Feed, Validate HTML, Validate Links, Validate Section 508, Validate WAI), pomocí kterých můžete odstranit případné chyby ze svých kódů, View Speed Report – vygeneruje sestavu včetně informace o čase, který je potřebný na načítaní jednotlivých častí stránky, Edit Tools... – otevře okno, přes které můžete nadefinovat další stránky, které můžete použít na kontrolu zdrojových kódů aktuální stránky, DOM Inspector – umožní prohlížet DOM strukturu aktuální HTML stránky, Error Console – zobrazí konzolu s chybami v stránce, Java Console – zobrazí Java konzolu, Display Page Validation – zobrazí panel Page Validation a spustí automatickou kontrolu HTML, CSS, Accessibility (přístupnost, dostupnost stránky). Poslední tři položky (Validate Local Accessibility, Validate Local CSS, Validate Local HTML) v této sekci se zabývají kontrolou lokálně umístněních HTML stránek a CSS souborů.

VIEW SOURCE (obsahuje položky: View Source – zobrazení zdrojového kódu stránky, View Frame Source – zobrazení zdrojového kódu rámu, View Generated Source – zobrazení generovaného zdrojového kódu, Edit View Source With Applications... – možnost editovat zdrojový kód stránky prostřednictvím libovolné aplikace).

– Poslední sekce OPTIONS obsahuje položky jako Persist Features – zapne/vypne trvalé aplikovaní funkcí na HTML stránky, Reset Page – vykoná reset aktuální HTML stránky, Options – nastavení zásuvného modulu Web Developer, Help – zobrazení domovské stránky zásuvného modulu, About – zobrazí informace o autorovi a verzi zásuvného modulu.

Web Developer Toolbar je standardně dostupný přes menu Tools | Web Developer, nebo jako lišta nástrojů přes menu View | Toolbars | Web Developer Toolbar.

NÁZOV: Web Developer
VERZIA: 1.1.4
AUTOR: Chris Pederick
SÚBOR: web_developer-1.1.4-fx+fl.xpi
WWW: http://chrispederick.com/

Další části seriálu:

Autor: Peter Gašparovič, 09. 05. 2008, 07:00
Sekce Aplikace, Komentářů: 0
Průměrné hodnocení: 0,36

o Poslat e-mailem
o Tisk článku
o Uložit do profilu


 Přispějte nám
Líbil se Vám tento článek? Můžete ho ocenit zavoláním na tel. číslo 906 460 134.
Cena hovoru za 1 minutu je 46 Kč.

 Hodnocení článku
Článek hodnotím jako:  [1] výborný   [2] dobrý   [3] průměr   [4] špatný   [5] hrůza  

 KomentářePŘIDAT KOMENTÁŘ ZOBRAZ VŠE >>


2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama