LINUXZONE


 >> Hlavní stránka

(1751/28.09.2010)


 >> Administrace

(161/05.08.2010)


 >> Literatura

(312/14.09.2010)


 >> Bezpečnost

(347/17.09.2010)


 >> Programování

(307/19.04.2010)


 >> Distribuce

(98/16.09.2010)


 >> Síťování

(86/03.06.2010)


 >> Lokalizace

(10/15.09.2004)


 >> Aplikace

(176/12.08.2010)


 >> Multimedia

(32/31.03.2006)


 >> Hardware

(45/02.03.2007)


 >> Začínáme

(229/09.09.2010)


 >> Aktuálně

(564/20.09.2010)


 >> RELAX

(213/28.09.2010)


 >> Jinde vyšlo

přehled ostatních serverů
 Coolhousing
Coolhousing - Vas poskytovatel dedikovanych serveru
 Přihlášení
Login:
Heslo:
 uložit v prohlížeči


Nejste-li ješte zaregistrováni, můžete tak učinit zde.

 Vyhledávání
Hledaný výraz:
v klíčových slovech
v titulku
v anotaci
v textu
 Reklama

 Servis
*   Vaše náměty a připomínky
Máte k Linuxzone.cz nějaké připomínky nebo náměty? Našli jste na stránkách chybu? Dejte nám o tom vědět pomocí formuláře nebo v diskuzi.
Komentářů: 60
*   Podpořte Linuxzone.cz
Chcete podpořit náš server umístěním odkazu nebo zveřejněním backendu? Zde najdete vše potřebné.
*   Pište pro Linuxzone.cz
Máte zájem podílet se na obsahu Linuxzone.cz ať už jako redaktoři nebo i jinak? Dejte nám o sobě vědět!

 Aktuálně z bezpečnosti
-- 
6.12.2005, 19:01
Na serveru informit.com vyšla ukázková kapitola týkající se práce s řetězci z knihy Secure Coding in C and C++. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:34
Bugtraq: Format String Vulnerabilities in Perl Programs. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:32
Linux Advisory Watch December 2nd 2005. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:28
Rozhovor na téma klasické zálohování versus CDP. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:24
Linux Advisory Watch October 21st 2005. (lz)

další >>

 Aktuálně o software
-- 
6.12.2005, 19:07
Potřebujete-li pod linuxem rozchodit bezdrát založený na čipsetech Broadcom 43xx, konečně existuje linuxový ovladač. (lz)

-- 
6.12.2005, 19:04
Byla uvolněna verze Xen 3.0.0 virtualizační technologie XEN. (lz)

-- 
6.12.2005, 18:59
Byla uvolněna verze X11R6.9/X11R7 RC 3 grafickérho rozhraní X Window System. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:45
Co je nového okolo projektu Amanda (open source zálohovací software)? Více na osnews.com. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:40
Jak to akuálně v linuxu vypadá s podporou SATA.. (lz)

další >>

 Aktuálně z IT
-- 
3.12.2005, 12:51
Novellu se daří prodej linuxových produktů, oproti loňskému roku se Novell dočkal výrazného nárůstu. (lz)

-- 
3.12.2005, 12:48
Třetí verzi licence GPL by měla být publikována během jara 2007. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:20
V Peru nyní mají zákon, který umožňuje nasazení open source software ve vládní správě. (lz)

-- 
23.10.2005, 13:14
Proč se Microsoft bojí Google? (lz)

-- 
27.9.2005, 22:01
Peru má zákon podporující free software. (lz)

další >>

 Nejčtenější články

 Nejlepší články

 Anketa
Používáte nějaké rozšíření bezpečnostního modelu linuxového jádra?

Openwall (17%)

LIDS (11%)

Pax/Grsecurity (3%)

SELinux (6%)

RSBAC (1%)

jiné (1%)

používám standardní jádro (62%)Linuxzone.cz - server o Linuxu pro programátory, administrátory a fanoušky.
Provozuje společnost Impossible.
ISSN: 1213-8738

Ovládanie cez IR I - príprava

V praxi sa často stretávame s mnohými jednoduchými hardwarovými rozšíreniami systémov, či už pre zabezpečenie lepšej a prehľadnejšej vizualizácie, alebo pre zjednodušenie a automatizáciu vstupov. Dnes zahájime nový miniseriál venujúci sa možnosti ovládania pracovnej stanice alebo servera prostredníctvom bežného infračerveného diaľkového ovládača.

Pri našom riešení budeme predpokladať, že na danom hoste je k dispozícii jedno voľné sériové rozhranie, ktoré bude možné využiť pre pripojenie nášho snímača. Či už budeme používať prijímač na ovládanie serverov bez potreby neustáleho pripájania a odpájania klávesnice v racku, alebo riešenie skombinujeme spolu s LCD panelom z predchádzajúceho miniseriálu pre tvorbu domáceho multimediálneho prehrávača záleží len na nás. Prvým krokom bude stavba samotného IR prijímača.

1. Konštrukcia IR prijímača

Ako je zvykom opäť sa jedná o lacné riešenie pohybujúce sa cenovo na hladine rádovo 100 Kč, ktoré dokážu zostrojiť aj tí menej elektrotechnicky zdatní užívatelia linuxu. Pre konštrukciu budeme potrebovať jeden konektor CANON 9pin F pre pripojenie k hostu, zenerovu diódu, kondenzátor o kapacite približne 100 nF, odpor o hodnote rádovo 3k a samotný IR prijímač TSOP1738 alebo SFH5638, ktoré sú bežne k dostaniu.

Podľa nasledujúcej schémy vykonáme konštrukciu.

Pri výbere vhodných veľkostí súčiastok je možné celé zariadenie umiestniť do krytky konektora s vysunutým prijímačom. Častejšie je však vhodné prijímač pripojiť prepojovacím káblom pre lepšie možnosti umiestnenia, ktorého dĺžka môže byť bez problémov až 2 m. Pre zabezpečenie ochrany proti prepólovaniu prijímača je možné doplniť ochrannú diódu pred napájací pin 2 IR detektoru. V prípade, že si nieste istí svojimi elektrotechnickými zdatnosťami, radšej požiadajte fundovaného známeho o vyhotovenie, konštrukciu však zvládne bez problémov skoro každý. Výsledná konštrukcia môže vyzerať nasledovne:

Toto zapojenie pracuje s viacerými programami určenými pre dekódovanie signálu z prijímača, problémy funkčnosti sú známe v súvislosti s používaním niektorých notebookov, ktoré nedokážu zabezpečiť dostatočné napájanie kvôli nižším napäťovým úrovniam. Výstupný signál je privádzaný na DCD, pre kompatibilitu s inými softwarmi aj na DSR, takže je potrebné zabezpečiť alternatívny prístup k sériovým rozhraniam, pre umožnenie ktorého bude potrebné vykonať drobnú rekompiláciu kernelu.

2. Prípravné práce - rekompilácia kernelu a uvoľnenie rozhrania

Po nainštalovaní vytvoreného hardwaru do pracovnej stanice je potrebné skontrolovať, či aktuálne bežiaci kernel má ovládač sériových rozhraní nakompilovaný priamo v sebe alebo formou modulu, o čom sa presvedčíme nasledovne:

lsmod | grep serial
serial	45024	1	(autoclean) 

Ak sa v zozname modulov serial.o neobjaví, znamená to, že podpora bola nakompilovaná priamo do kernelu ako je tomu pri implicitnej konfigurácii v mnohých distribúciách, takže bude potrebné vykonať rekompiláciu. Potrebné je existenciu zdrojového kódu danej verzie kernelu a následne pristúpiť ku konfigurácii

cd /usr/src/linux
make mrproper
make menuconfig

Načítajte svoj obľúbený alebo implicitný konfig a vyhľadajte v menu nasledovnú položku

character devices
<*> Standard/generic (8250/16550 and compatible UARTs) serial support

ktorú je potrebné zmeniť na

character devices
<M> Standard/generic (8250/16550 and compatible UARTs) serial support

pre zabezpečenie kompilácie podpory štandardných sériových rozhraní formou modulu. Teraz je už iba potrebné pristúpiť k samotnému kompilačnému procesu a inštalácii, napríklad pomocou

make dep
make install
make modules
make modules-install

Následne vykonáme reinicializáciu systému pomocou

init 6

Teraz nastal čas zabezpečiť uvoľnenie požadovaného sériového rozhrania, v našom prípade to bude ttyS1 v inicializačných skriptoch pre zamedzenie konfliktov, čo docielime nasledovne

setserial /dev/ttyS1 uart none

Týmto máme prípravné práce za sebou a môžeme sa pustiť do inštalácie obslužného balíka lirc, ktorý poskytuje široké možnosti aplikačného nasadenia.

3. Inštalácia balíka lirc

Ako softwarový backend nášho riešenia použijeme softwarový balík s názvom lirc momentálne vo verzii 0.6.5, ktorého zdrojový kód nájdete na adrese http://www.lirc.org. Pristúpime teda k dekomprimácii a základnej konfigurácii.

tar xjvf lirc-0.6.5.tar.bz2
cd lirc-0.6.5
./setup.sh

Po spustení konfiguračného skriptu sa nám zobrazí dialóg riešený formou menusystému. Prvým krokom je konfigurácia ovládača pre naše zariadenie, kde si vyberieme po zvolení nášho zariadenia jeho umiestnenie na príslušnom porte a povolíme softwarovo generovaný carrier.

1. Driver configuration
  1. Home-brew (16x50 UART Compatible Serial Port)
   (X) 2 COM2 (0x2f8,3 )
    [X] 2 Software Generated carrier

Následne uložíme konfiguráciu a spustíme proces vytvorenia Makefile súborov.

3. Save configuration & run compile

Na rad prichádza samotný kompilačný proces a distribúcia bináriek. Ak sa pokúsite o kompiláciu bez prekompilovaného kernelu, samozrejme nebude úspešná, nakoľko modulárne riešenie ovládania sériových portov je podmienkou

make
make install

Distribučný proces zabezpečí umiestnenie nasledujúcich bináriek v adresárovej štruktúre:

lirc_serial.o v /lib/modules/verzia-custom/misc
lircd, lircmd v /usr/local/sbin
mode2, irrecord, irexec, irpty, irw, irxevent, xmode2 /usr/local/bin

Je vhodné ubezpečiť sa, že v adresári /dev/ boli vytvorené zariadenia a kolóny

/dev/lirc 61 0
/dev/lircd
/dev/lircm

z ktorých /dev/lirc slúži na komunikáciu s modulom ovládača lirc_serial.o, kolóny lircd a lircm slúžia na ovládanie myši a vykonávanie systémových príkazov.

4. Inicializácia modulu

Pre inicializáciu modulu lirc_serial.o je potrebné uskutočniť jeho previazanie so zariadením /dev/lirc čo docielime uvedením aliasu v /etc/modules.conf

alias char-major-61 lirc_serial

V tomto súbore je nutné súčasne vykonať konfiguračnú definíciu nastavenia parametrov sériového rozhrania danými prerušením a io adresou. Pre ttyS1 bude nastavenie nasledovné

option lirc_serial irq=3 io=0x2f8

Po uskutočnení príslušných nastavení môžeme realizovať zavedenie modulu a následne pristúpiť k otestovaniu funkčnosti.

insmod lirc_serial

5. Otestovanie funkčnosti

Pre otestovanie funkčnosti nám slúži binárka s názvom mode2, ktorá na štandardný výstup bude vypisovať načítané hodnoty zo sériového rozhrania. Spustíme teda nástroj mode2

mode2

a následne stláčame jednotlivé tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktorý chceme používať pre ovládanie pracovnej stanice alebo servera. Na STDOUT sa pri správnej inštalácii a konštrukcii prijímača budú vypisovať hodnoty podobné nasledovným:

space 2110573
pulse 3576
space 1674
pulse 520
space 376
pulse 498
space 1246
pulse 473
space 399
pulse 474
space 399
pulse 474
space 399
pulse 473
space 401
pulse 472

V prípade nulovej odozvy je potrebné prejsť si celý inštalačný proces a nájsť chybu, nakoľko funkčnosť na tejto pozícii je základným predpokladom pre ďalšie sprevádzkovanie. Rovnako je možné uskutočniť kontrolu pod X aplikáciou xmode2, ktorá graficky znázorňuje priebeh signálu.

6. Záver

V dnešnej časti sme načali problematiku diaľkového ovládania pracovných staníc a serverom prostredníctvom IR ovládača. Ukázali sme si ako realizovať konštrukciu a inštaláciu, v ďalšom dieli nášho miniseriálu sa budeme venovať základnej konfigurácii pre implementáciu v systéme.

Další části seriálu:

Autor: Milan Gigel, 29. 05. 2002, 12:00
Sekce Hardware, Komentářů: 9
Průměrné hodnocení: 0,22

o Poslat e-mailem
o Tisk článku
o Uložit do profilu


 Přispějte nám
Líbil se Vám tento článek? Můžete ho ocenit zavoláním na tel. číslo 906 460 134.
Cena hovoru za 1 minutu je 46 Kč.

 Hodnocení článku
Článek hodnotím jako:  [1] výborný   [2] dobrý   [3] průměr   [4] špatný   [5] hrůza  

 Komentáře
--

St4nd3l, 11. 12. 2003 09:45
Kdo poradi lame
--

Frn, 03. 06. 2002 10:18
Serial kontra USB
--

Milan Gigel, 03. 06. 2002 09:40
IRDA
--

Jirka, 31. 05. 2002 16:28
komuikace s mobilem
--

zelial, 30. 05. 2002 19:35
cidlo k askey tview99
--

Tomáš Tichý, 30. 05. 2002 14:18
A co IR na desce?
--

Milan Gigel, 30. 05. 2002 09:29
OVLADANIE PROGRAMOV
--

Frn, 30. 05. 2002 07:54
Jo a co napojení přes USB ??
--

Frn, 30. 05. 2002 07:47
Dobrý článek - jen tak dál !!PŘIDAT KOMENTÁŘ ZOBRAZ VŠE >>


2002 © Impossible, s.r.o.   >> Kontaktujte redakci >> Právní upozornění >> Reklama