Gamesárium [26]

Tak a máme tu mesiac október. Spomínam to hlavne preto, že sa blíži výstava Invex a s tým súvisiaca akcia LinuxHall, na ktorej by ste určite nemali chýbať, ak to s Linuxom myslíte vážne. Ako minulý, tak aj tento rok čakajú na vás zaujímavé prednášky. Či už na výstavu pôjdete, alebo nie, v každom prípade si do prehliadača naťukajte adresu www.linuxzone.cz a prečítajte si nové Gamesárium. Dnes to budú hry NetPanzer a gSoko.

Netpanzer

NetPanzer je taktická vojnová hra určená pre viac hráčov, ktorý môžu byť pripojený do hry cez LAN alebo Internet. Hra je založená na rýchlom taktickom akčnom boji a riadení tankovej jednotky v reálnom čase. Výhodou je, že hráči sa môžu kedykoľvek do hry pripojiť, aj z nej jednoducho odísť.

DOWNLOAD
Niektoré linuxové distribúcie sú touto hrou vybavené štandardne. Nájdete ju napríklad v distribúciách: Debian, Gentoo, Mandrake a PLD Linux Distribution. Okrem toho ju môžete získať vo formáte RPM balíka – pre distribúcie Fedora a SuSE. Ak sa chcete vyhnúť kompilovaniu zdrojových kódov, potom určite radi siahnete po verzii vo formáte Loki installera (13.44MB), reps. vo formáte staticky linkovanej verzie (12.23MB). Hra je vďaka portovateľným knižniciam SDL dostupná aj pre platformu Windows (14.39MB). Ak vás láka kompilovanie hry, potom treba zvlášť skompilovať zdrojové kódy (350KB) a zvlášť dáta (9.32MB) k hre. Predtým však musíte mať nainštalované všetky knižnice, ktoré sú spomenuté v závere popisu hry.

KOMPILOVANIE HRY
Hru skompilujete pomocou nasledujúcej postupnosti príkazov:

bunzip2 -d netpanzer-0.1.5.tar.bz2
tar xvf netpanzer-0.1.5.tar
cd ./netpanzer-0.1.5
./configure
jam 
jam install

Podobný postup treba aplikovať aj na dátovú časť.

bunzip2 -d netpanzerdata-0.1.3.tar.bz2
tar xvf netpanzerdata-0.1.3.tar
cd ./netpanzerdata-0.1.3
./configure
jam 
jam install

Ak sa vám hru nepodarí skompilovať, použite verziu vo forme inštalátora Loki, resp. staticky linkovanú verziu.


SPUSTENIE HRY
Hru spustíte pomocou príkazu netpanzer z konzoly pod X–Window. Po spustení hry sa dostanete do úvodnej obrazovky. V hornej časti obrazovky sa nachádza menu, ktoré obsahuje nasledujúce položky: MAIN (základné informácie o hre), MULTIPLAYER (nastavenie sieťovej hry; spustenie hry), OPTIONS (systémové nastavenia hry) a HELP (po aktivovaní zobrazí ovládacie klávesy). Okrem toho v spodnej časti obrazovky nájdete tlačidlo EXIT NetPanzer, ktoré môžete použiť na ukončenie programu.

Po aktivovaní položky OPTIONS, sa na obrazovke zobrazia ďalšie dve položky – VISUALS a INTERFACE. Pod VISUALS nájdete a môžete meniť parametre ako: veľkosť okna, resp. rozlíšenie (640x480, 800x600, 1024x768), veľkosť mapy na ktorej hráte – možnosti sú: small (malá) a large (veľká), zobrazenie tieňov, zobrazenie hmly, ale i prepínanie medzi zobrazením v okne a celoobrazovkovým zobrazením. Pod položkou INTERFACE sa nachádza len jeden parameter. Ide o rýchlosť rolovania obrazovky. Parameter môže nadobúdať hodnoty z intervale 1 až 100 percent.
Po spustení hry sa vo vašom domovskom adresári $HOME/.netpanzer/config/ vytvorí konfiguračný súbor netpanzer-dedicated.xml. Nájde v ňom parametre ako: server port, maximálny počet hráčov, typ hry, časový limit, ďalej rýchlosť vetra, ovládanie zvuku a zvukových efektov atď. Niektoré z uvedených parametrov môžete meniť priamo v hre, ostatné nastavíte v spomínanom súbore.

OVLÁDANIE HRY
Hru ovládate pomocou myši i klávesnice. Štandardne je k dispozícii nasledujúce ovládanie:

[Hra]
[Mouse Left Button] – výber jedného tanku alebo celej jednotky,
[Mouse Right Button] – zruší výber uskutočnený pomocou ľavého tlačidla myši,
[Mouse Right Button] + [Move Mouse] – rolovanie mapy,
[Mouse Left Button] + [Shift] – priradí daný tank do aktuálneho výberu,
[Ctrl] + [0..9] – definuje skupinu,
[0..9] – aktivuje definovanu skupinu,
[Mouse Left Button]+ [A] – spojenie s vybranou jednotkou tímu,
[O] – zobrazí číslo stanovišťa na mape,
[Tab] – zobrazí tabuľku s nasledujúcimi údajmi: meno hráča, zástavu, počet zabití, počet strát, počet bodov a cieľ,

[MiniMapa]
[Mouse Right Button] + [+] alebo [-] – pravý klik myši v minimape a stlačenie príslušnej klávesy spôsobí zväčšenie, resp. zmenšenie minimapy,
[Mouse Right Button] + [1..7] – pravý klik myši v minimape a stlačenie príslušnej klávesy spôsobí zmenu zobrazenia minimapy,
[Mouse Right Button] + [Move Mouse] – pesun minimapy na iné vhodné miesto (podmienkou je, že kurzor myši sa musí nachádzať v minimape),
[M] – zapína/vypína zobrazenie minimapy,

[Chat]
[Enter] – umožní poslať správu všetkých hráčom (zároveň aktivuje chat komunikáciu),
[Ctrl] + [A] – umožní poslať správu spojencom (zároveň aktivuje chat komunikáciu),

[F1] – zobrazí zoznam ovládacích kláves,
[Alt] + [Enter] – prepína medzi zobrazením v okne a celoobrazovkovým zobrazením,
[Esc] – zobrazí na obrazovke menu, v ktorom sú dostupné nasledujúce funkcie: CLOSE OPTIONS (funkcia zatvorí menu), RESIGN (ukončenie hry), VISUALS, INTERFACE (nastavenie parametrov zobrazovania) a EXIT NetPanzer (ukončenie programu).

ZHODNOTENIE
Zaujímavá sieťová hra s dobrou hrateľnosťou.

NÁZOV HRY: Netpanzer
VERZIA: 0.1.5
AUTOR: PyroSoft Inc.
TYP: Stratégia
ROK: 2003 – 2004
KNIŽNICE: Jam >= 2.5, PhysicsFS >= 0.1.9, SDL >= 1.2.5, SDL_net >= 1.2.4, SDL_mixer >= 1.2.4, SDL_image >= 1.2.3, SDL_ttf >= 2.0.0
LICENCIA: GNU GPL
WWW: http://netpanzer.berlios.de/

gSoko

gSoko je klon slávnej hry Sokoban. Cieľom hry je dostať všetky debne na miesto označené červeným vzorom. Pritom však musíte dávať veľký pozor, aby ste si nezablokovali cestu. Hra ponúka: 50 levelov, automatické ukladanie a načítanie zo súboru $HOME/.gsokorc, nelimitovanú funkciu spať (angl. undo) a peknú grafiku vytvorenú v programe Gimp.

DOWNLOAD
Autor na svojej domovskej stránke ponúka hru v zdrojových kódoch, v binárnom tvare, ale aj ako balík pre distribúciu Debian. K dispozícii je tiež staršia verzia vo formáte balíka RPM (binarysource).

KOMPILOVANIE HRY
Pri kompilovaní postupujte takto:

tar xvfz gsoko-0.4.2-src.tar.gz
cd ./gsoko
make

SPUSTENIE HRY
Hru spustíte pomocou príkazu ./gsoko priamo z adresára hry.

OVLÁDANIE HRY
Hru ovládate iba pomocou klávesnice. Štandardne je k dispozícii nasledujúce ovládanie:

[Cursor Left] – posun debny doľava,
[Cursor Right] – posun debny doprava,
[Cursor Up] – posun debny hore,
[Cursor Down] – posun debny dole,

[R] – reštart aktuálneho levelu,
[N] – nová hra,
[U] – o jeden ťah dozadu (túto voľbu môžete využiť aj viackrát za sebou),
[Q] – ukončenie programu.

ZHODNOTENIE
Zaujímavá logická hra, ktorá potrápi vaše mozgové závity. Autor do novej verzie prisľúbil zapracovať aj niekoľko zmien, napr.: podporu pre gtk2, možnosť zobraziť skóre, pridať viacej levelov, zapracovať možnosť použitia skinov a celkovo prečistiť doteraz napísaný kód.

NÁZOV HRY: gSoko
VERZIA: 0.4.2
AUTOR: Jean-Michel Grimaldi
TYP: Logická
ROK: 2000 – 2003
KNIŽNICE: Gtk >= 1.2.0
LICENCIA: GNU GPL
WWW: http://people.via.ecp.fr/~jm/gsoko.html

Další části seriálu:

Zdroj: Linuxzone.cz
Autor: Peter Gašparovič, 19. 10. 2004, 00:00
Sekce: RELAX, Komentářů: 3
Průměrné hodnocení: 0,14