Gamesárium [69]

Vítam vás pri ďalšej časti seriálu Gamesárium. Dnes sa pozrieme na hry Scorched 3D a Tennix.

SCORCHED 3D

Základom hry Scorched 3D je klasická DOS hra Scorched Earth: "The Mother Of All Games". Scorched 3D pridáva niekoľko nových funkcií, 3D ostrov a možnosť hrať hru po lokálnej sieti LAN, resp. cez Internet. V hre ovládate tank, prípadne iné bojové vozidlo a vašou úlohou je zlikvidovať všetkých nepriateľov nachádzajúcich sa na ostrove (za ničenie protivníkov získavate peniaze, za ktoré neskôr môžete nakupovať zbrane). Pri streľbe na cieľ treba zvoliť zbraň, silu výstrelu a nastaviť uhol.

DOWNLOAD
Scorched 3D je aktuálne k dispozícii pre nasledujúce operačné systémy Windows (binary Installer Format), Linux (binary RPM Format) a MAC OS X (binary DMG Format). Okrem toho sú k dispozícii aj zdrojové kódy hry. Z linuxových platforiem sú podporované tieto: Debian Linux (Ubuntu), Gentoo Linux, FreeBSD 4, FreeBSD 5, Solaris (Sparc >= 2.8) a Slackware

INŠTALOVANIE HRY
Po stiahnutí súboru Scorched3D-40.1d-i386.rpm z internetu treba pre nainštalovanie hry vykonať nasledujúci príkaz:

rpm -i Scorched3D-40.1d-i386.rpm

SPUSTENIE HRY
Po úspešnej inštalácii hry spustíte pomocou príkazu scorched z konzoly pod X–Window.

MENU HRY
Po spustení hry sa dostanete do menu, ktoré obsahuje tieto položky: START THE SINGLE PLAYER TUTORIAL – naučí vás ako hru hrať, START A SINGLE OR MULTI-PLAYER GAME – jeden alebo viacerí hráči hrajú sami proti sebe alebo proti počítaču, JOIN A GAME OVER THE INTERNET OR LAN – možnosť pripojiť sa na server a hrať s ostatnými cez Internet, START A MULTI-PLAYER LAN OR INTERNET SERVER – dovolí iným ľuďom pripojiť sa na vás počítač a hrať (ide vlastne o vytvorenie servera), CHANGE GAME SETTINGS – nastavenia hra (nájdete tu nastavenia grafiky, zvuku, kompatibility a množstvo ďalších volieb), SHOW HELP FOR SCORCHED3D – zobrazí návod ako hru hrať a QUIT – ukončenie programu. Jednotlivé položky z menu aktivujete výlučne pomocou kurzora myši.

OVLÁDANIE HRY
Hru ovládate pomocou kurzora myši; k dispozícii však máte aj nasledujúce preddefinované klávesy:

[Space] – výstrel,
[Cursor Left] – rotovanie doľava,
[Left Shift] + [Cursor Left] – pomalé rotovanie doľava,
[Left Ctrl] + [Cursor Left] – rýchle rotovanie doľava,

[Cursor Right] – rotovanie doprava,
[Left Shift] + [Cursor Right] – pomalé rotovanie doprava,
[Left Ctrl] + [Cursor Right] – rýchle rotovanie doľava,

[Cursor Up] – zvýšenie zdvihu,
[Left Shift] + [Cursor Up] – pomalé zvýšenie zdvihu,
[Left Ctrl] + [Cursor Up] – rýchle zvýšenie zdvihu,

[Cursor Down] – zníženie zdvihu,
[Left Shift] + [Cursor Down] – pomalé zníženie zdvihu,
[Left Ctrl] + [Cursor Down] – rýchle zníženie zdvihu,

[Tab] – aktivuj nasledujúcu zbraň,
[Left Shift] + [Tab] – aktivuj predchádzajúcu zbraň,
[a] – mierenie na cieľ,
[u] – vrátiť sa k poslednému uhlu,

[t] – online rozhovor,
[y] – online tímový rozhovor,
[r] – zobrazenie pravidiel,
[s] – zobrazenie skóre,
[c] – zobrazenie mini kamery,
[d] – aktivuje štíty,
[p] – aktivuje padák,
[b] – použi batériu,

[0][9] – ovládanie kamery,
[F1][F4]– zmena rýchlosti (Normal, x2, x4, x8),

[Esc] – ukončenie hry,

ZHODNOTENIE
Scorched 3D je ako po grafickej, zvukovej, tak aj po stránke hrateľnosti spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Tá pravá atmosféra sa však pri tejto hre odštartuje, až keď ju budete hrať s kamarátmi po sieti. Hra proti počítaču v móde Single player je pomerne náročná, aj keď samozrejme závisí akú obtiažnosť si pri spustení hry zvolíte. Celkovo je hra výborná a neostáva mi nič iné ako vám ju odporučiť.

NÁZOV HRY: Scorched 3D
VERZIA: 40.1d
AUTOR: Various
TYP: Akčná hra (Action game)
ROK: 2007
KNIŽNICE: SDL, SDL_net, FreeType, OpenAL
LICENCIA: GNU GPL
WWW: http://www.scorched3d.co.uk/TENNIX

Tennix je jednoduchá tenisová hra pre dvoch hráčov. Vašou úlohou je, ako inak poraziť súpera a samozrejme nahrať čo najviac bodov. Aj keď sa hra veľmi podoba na tenis zatiaľ nemá všetky jeho rysy.

DOWNLOAD
Hra je aktuálne dostupná pre operačné systémy Linux (source), Windows (binary) a Macintosh (binary).

INŠTALOVANIE HRY
Hru rozbalíte a nainštalujete pomocou nasledujúcej postupnosti príkazov:

tar xvfz tennix-0.3.1.tar.gz
cd ./tennix-0.3.1
make

SPUSTENIE HRY
Hru spustíte pomocou príkazu ./tennix z konzoly pod X–Window.MENU HRY
Po spustení hry sa dostanete do menu, v ktorom nájdete nasledujúce položky: SINGLE-PLAYER – spustí hru proti počítaču, MULTI-PLAYER – spustí hru pre dvoch hráčov, SETTINGS – táto funkčnosť zatiaľ nie je implementovaná a LEAVE TENNIX – ukončenie programu. Po menu sa pohybujete výlučne pomocou kurzora myši, vybranú voľbu aktivujete pomocou ľavého tlačidla myši [Left Button Mouse].

OVLÁDANIE HRY
Hru ovládate pomocou klávesnice; k dispozícii máte nasledujúce klávesy.

Player 1:
[W] – pohyb raketou hore,
[S] – pohyb raketou dole,
[D] – odrazenie loptičky,

Player 2:
[O] – pohyb raketou hore,
[L] – pohyb raketou dole,
[K] – odrazenie loptičky,

[Esc] – ukončenie programu,
[Q] – ukončenie práve prebiehajúcej hry a návrat do hlavného menu,
[F] – prepne hru do celoobrazovkového módu,

ZHODNOTENIE
Tennix je hra, ktorá je spracovaná na veľmi profesionálnej úrovni (mám na mysli grafiku a zvukové efekty). Aj keď hra zatiaľ nie je celkom dokončená, už teraz vás môže zaujať svojím kvalitným spracovaním. Z nedostatkov možno spomenúť snáď nefunkčnú voľbu Settings v hlavnom menu alebo nemožnosť zmeniť ovládacie klávesy. Z uvedených nedostatkov však žiaden nie je taký, ktorý by vám bránil v hru vyskúšať a zabaviť sa.

NÁZOV HRY: Tennix
VERZIA: 0.3.1
AUTOR: Thomas Perl
TYP: Akčná hra (Action game)
ROK: 2003–2007
KNIŽNICE: SDL, SDL_mixer a SDL_image
LICENCIA: GNU GPL
WWW: http://thpinfo.com/2007/tennix/

Další části seriálu:

Zdroj: Linuxzone.cz
Autor: Peter Gašparovič, 25. 06. 2007, 00:00
Sekce: RELAX, Komentářů: 0
Průměrné hodnocení: 0,21